kho gạch rẻ

Gạch đá mờ-đá nhám-gạch tồn kho-60x60

đá nhám 60x60 lót xưởng: 85n
K6000APS
G38625
G38626
G38629
G38628
K60007 NHAM
K6005D
K6008C